Wartani
ร่วมเป็นสักขีพยานเพื่อสันติภาพ ณ ปาตานี+สำนักสื่อ wartani
برسام كيت مغجادي سقسي دمي كآمنن دفطاني+لمباكا ميدياوارتاني
Let us be the witnesses for peace in PATANI+Wartani Media Agency
Bersama kita menjadi saksi demi keamanan di PATANI+Lembaga media Wartani

ถอดความ ประกาศจากฝ่ายประชาสัมพันธ์และข้อมูลข่าวสาร บีอาร์เอ็น (PERISYTIHARAN JABATAN PENERANGAN B.R.N )

Posted on 0

กองบรรณาธิการ สำนักสื่อวาร์ตานี

 

ลิ้งที่มาของคลิป  Youtube Jabatan Penerangan-BRN ( https://youtu.be/lZYnDJ77fyU )

Bismillah hiraahman nirrahim
ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงเมตตากรุณาปราณีเสมอ

Assalamualaikum Wr.Wb.
ขอความสันติจงมีแด่ท่าน

PERISYTIHARAN JABATAN PENERANGAN B.R.N
ประกาศจากฝ่ายประชาสัมพันธ์และข้อมูลข่าวสาร บีอาร์เอ็น

Alhamdulillahiwahdah. Kepada umatku Bangsaku Melayu PATANI yang tercinta, jadilah kita umat yang satu bangsa yang satu, bersatulah kita pantang mengalah.
อัลฮัมดูลิลลาฮ์วะฮ์ดะฮ์ (บรรดาการสรรเสริญ เป็นของพระองค์)ถึงชนชาวมลายูปาตานีที่เคารพรัก จงเป็นประชาชาติที่เป็นหนึ่ง และประชาชาติที่เป็นหนึ่ง จงมีความสามัคคีกันและอย่าได้จำนนต่อความพ่ายแพ้

Kondisi Realiti masyarakat Melayu Patani selama lebih dari 2 abad sejak tahun 1786 telah menyatakan kepada publik bahwa terdapat impak fatal di setiap sudut baik di bidang politik ekonomi sosial maupun budaya. Akibat ini dari kolonialisasi oleh Siam secara sistematis melalui policy “pecah dan perintah”(divide and rule) serta menyatukan jadi sebagian dari negara Siam tanpa hak yang benar.
สถานการณ์ที่กำลังเป็นอยู่ของสังคมมลายูปาตานีตลอดระยะเวลากว่าสองศตวรรษ นับตั้งแต่ปี 1786 ที่ได้ประจักษ์ต่อสาธารณะชนว่า มันได้ส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม แม้กระทั่งด้านวัฒนธรรม ผลกระทบดังกล่าวมีต้นเหตุมาจากนักล่าอาณานิคมสยามที่ได้ดำเนินการอย่างเป็นระบบผ่านนโยบาย “แบ่งแยกแล้วปกครอง” และได้ผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของสยามประเทศด้วยวิถีที่ไร้ซึ่งความชอบธรรม

Sejak dari hari pertama dijajah oleh kolonialis Siam hingga sekarang ini, Bangsa Melayu Patani tidak pernah berhenti menentang dan melawan demi pembebasan sesuai dengan konteks dan kondisi peredaran zaman. Demikian itu, kondisi perlawanan Bangsa Melayu Patani sekarang adalah perlawanan Revolusi raktyat, oleh rakyat, untuk rakyat yang sedang berdepan dengan imprialisme, kolonialisme yang monopoli kapitalisme ortodoks.
นับตั้งแต่วินาทีแรกที่ถูกยึดครองโดยนักล่าอาณานิคมสยามจนถึงบัดนี้ ชาวมลายูปาตานีมิเคยหยุดการต่อต้านและต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งอิสรภาพ ที่สอดคล้องกับบริบทและความเปลี่ยนแปลงแห่งยุคสมัย ฉะนั้นการต่อสู้ของชนชาวมลายูปาตานี ณ วันนี้ คือการต่อสู้เพื่อการปฏิวัติประชาชน โดยประชาชน เพื่อประชาชน ที่กำลังเผชิญกับนักล่าอาณานิคมที่มีแนวคิดทุนนิยมแบบผูกขาด

Dalam kondisi tindas-menindas di bawah kolonialis Siam di atas, menyebabkan lahirnya alternatif perlawanan bangsa dalam bentuk revolusi rakyat untuk pembebasan yang di pelopori oleh Barisan Revolusi Nasional (BRN) yang mempunyai tujuan tertinggi adalah kemerdekaan demi untuk mempertahankan hak Bangsa Melayu Patani, di atas kedaulatan teritorial yang sesuai dengan piagam Pertubuhan Bangsa Bangsa Bersatu (PBB) 1514 (XV).
ในสถานการณ์ที่มีการกดขี่ข่มเหง ภายใต้การยึดครองของนักล่าอาณานิคมสยามดังที่กล่าวมาข้างต้น ที่ได้นำไปสู่​​การก่อกำเนิดทางเลือกในการต่อสู้เพื่อการปลดปล่อยของประชาชน ในรูปแบบการปฏิวัติประชาชน ที่นำโดยขบวนการแนวร่วมปฏิวัติแห่งชาติมลายูปาตานี (BRN) ที่มีเป้าหมายสูงสุดคือการได้รับอิสรภาพ เพื่อปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของชาวมลายูปาตานีที่อยู่เหนืออำนาจอธิปไตยแห่งดินแดน ที่สอดคล้องกับกฎบัตรของสหประชาชาติ (UN) 1514 (XV)

Demikian juga kondisi politik imprialis dan kolonialis Siam sekarang sedang tercabar dengan permasalahan dalam istana, mengenai perancangan perebutan untuk mendapat kuasa diraja ke 10. Sedangkan untuk mencipta pemerintahan demokrasi yang menghormati hasrat politik rakyat merupakan jalan keluar penyelesaian konfik belum juga dapat dilaksanakan. Malah sebaliknya memperalatkan rakyat dalam perebutan kekuasaan.
ในขณะเดียวกันสถานการณ์ทางการเมืองทางฝั่งของผู้กดขี่และนักล่าอาณานิคมแห่งสยามเอง ปัจจุบันกำลังเผชิญกับปัญหาที่มีความท้าทายในการเมืองภายในที่กำลังถูกรุมเร้า เกี่ยวเนื่องกับแผนการเพื่อแก่งแย่งกันเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจของชนชั้นสูง ในขณะที่แนวทางที่จะสถาปนาการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยที่ให้ความเคารพต่อแนวคิดของพลเมือง ที่เป็นทางออกสำหรับการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งนั้น ยังมิได้รับการดำเนินการแต่อย่างใด หนำซ้ำตรงกันข้ามกลับใช้ประชาชนเป็นเครื่องมือในการปูทางเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจ

Negara-negara antara bangsa sudah mengenal pasti bahwa penjajah siam tidak menghormati marwah manusia dan hak-hak untuk menentu nasib sendiri setiap bangsa di bawah jajahannya, khususnya BANGSA MELAYU PATANI. Apatah lagi dengan perundingan damai yang tidak mungkin dapat di percayai bahwa penjajah Siam tidak akan menipu terhadap Patani lagi seperti mana yang telah lepas, karena penjajah Siam terkenal dengan penipulator dan terorisme. Sejak zaman berzaman penjajah Siam menggunakan teori asal sampai tujuan segala cara halal. Berdasarkan fakta yang ada, kami Bangsa Melayu Patani takdapat menaruh kepercayaan kepada penjajah Siam yang tak bermoral lagi pengkhianat yang sentiasa sungsang dengan bangsa lain yang ada di dunia.
นานาประเทศต่างประจักษ์ชัดแล้วว่านักล่าอาณานิคมสยามนั้น ไม่ได้ให้ความเคารพในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ และสิทธิในการกำหนดะตากรรมตนเองให้กับทุกชนชาติที่อยู่ภายใต้การปกครอง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ชนชาวมลายูปาตานี นับประสาอะไรกับการเจรจาสันติภาพที่มิอาจเชื่อได้ว่านักล่าอาณานิคมสยามนั้น จะไม่มีการหลอกลวงชาวปาตานีเหมือนอย่างที่แล้วมา ในเมื่อนักล่าอาณานิคมสยามเป็นที่รู้จักกันดีในฐานะเป็นสิบแปดมงกุฎและเป็นอาชญากร ยุคแล้วยุคเล่าที่นักล่าอาณานิคมสยามยังใช้ทฤษฎีเดิม ที่บรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างชอบธรรม(ตามนโยบาย) ด้วยข้อเท็จจริงดังกล่าว เราในฐานะชาวมลายูปาตานี มิอาจที่จะให้ความไว้วางใจกับนักล่าอาณานิคมสยามที่ไร้ศีลธรรมนี้ได้ อีกทั้งยังเป็นผู้ที่คอยทำลาย ที่มีความย้อนแย้งกับทุกชนชาติที่มีอยู่ในโลก

Selagi ideology politik penjajah Siam tidak berubah dan mengakui hak-hak untuk menentu nasib sendiri bagi Bangsa Melayu Patani sesuai dengan piagam Pertubuhan Bangsa Bangsa Bersatu (PBB) 1514 (XV). SELAMA ITU REVOLUSI RAKYAT MELAYU PATANI TETAP DITERUSKAN HINGGA NASIB BANGSA MELAYU PATANI MENCAPAI KEBEBASAN.
ตราบใดที่แนวคิดทางการเมืองของนักล่าอาณานิคมสยามยังไม่เปลี่ยนแปลงและไม่ยอมรับในสิทธิในการกำหนดชะตากรรมตนเองของชาวมลายูปาตานีที่สอดคล้องกับกฎบัตรแห่งสหประชาชาติ (UN) 1514 (XV) ได้ ตราบนั้นการต่อสู้ของชาวมลายูปาตานีจักยังคงดำเนินต่อไป จนกว่าชะตากรรมของชนชาวมลายูปาตานีจะได้รับอิสรภาพ

Diakhir ini kami nyatakan bahwa perisytiharan ini sebagai pengtahuan umat kita dan bangsa kita bahwa pendirian dan sikap kami adalah satu, satu bangsa, satu bahasa dan satu negara.
สุดท้ายนี้เราขอยืนยันว่า แถลงการณ์ฉบับนี้เพื่อเป็นที่รับรู้ของประชาชานของเราและประชาชาติของเราอย่างทั่วกันว่า จุดยืนของเราและแนวคิดของเราคือหนึ่งเดียว หนึ่งประชาชาติ หนึ่งภาษา หนึ่งรัฐชาติ

Pantang kiri, Pantang kanan
ไม่เลี้ยวซ้าย ไม่เลี้ยวขวา

MERDEKA  ATAU SYAHID
(การได้รับอิสรภาพ/เอกราช หรือ การได้รับชาฮีด; มรณสักขี).

 

Wassalamualaikum Wr.Wb.
ขอความสันติจงมีแด่ท่าน

JABATAN PENERANGAN B.R.N
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และข้อมูลข่าวสาร บีอาร์เอ็น

MERDEKA! MERDEKA!! MERDEKA!!!
อิสรภาพ/เอกราช!  อิสรภาพ/เอกราช!!  อิสรภาพ/เอกราช!!!

 

หมายเหตุ : มีการแก้ไข เมื่อวันที่ 08 ก.ย. 2558 เวลา 16.00 น. เพื่อความถูกต้องและเหมาะสม

 

——————————————————

ติดตามสำนักสื่อวาร์ตานี ได้ที่
Website : http://wartani.com
Facebook : https://www.facebook.com/wartanimap
Twitter : http:[email protected]_News
Google Plus : http://gplus.to/wartani.com
Youtube : http://www.youtube.com/wartani.com

 

 

 

 

Posted in ARTICLE, POLITICS, VIDEO | Tagged , , , ,

20 ปี PERKASA เปิดตัวหลักสูตร KSPI ก้าวทันอาเซียน

Posted on 0

กองบรรณาธิการ สำนักสื่อวาร์ตานี

20 ปี Perkasa เปิดตัวหลักสูตร KSPI ก้าวทันอาเซียน

สกู๊ปพิเศษ : มูลนิธิศูนย์ประสานงานตาดีกาห้าจังหวัดชายแดนใต้ หรือ Perkasa ได้จัดงานวันตาดีกา ซึ่งตรงกับวันครบรอบ 20 ปี ของ Perkasa เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา ณ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี
อับดุลมูไฮมีน สาและ ประธานมูลนิธิศูนย์ประสานงานตาดีกาห้าจังหวัดชายแดนใต้ กล่าวว่า “ วันนี้เรามีการจัดงาน “วันตาดีกา” เนื่องด้วยครบรอบ 20 ปี Perkasa ซึ่งงานนี้เป็นงานวิชาการ ต่างจากงานมหกรรมที่เราเคยจัด เราได้เชิญผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการศึกษา เพื่อเป็นเกียรติในพิธีการ และเป็นการเปิดตัวหลักสูตรมาตรฐานการเรียนการสอนของตาดีกา เรียกว่า หลักสูตร KSPI โดยหลักสูตรนี้พร้อมที่จะรองรับอาเซียน” อับดุลมูไฮมีน กล่าว
อดินันท์ ปากบารา เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กล่าวว่า “ตาดีกาของเราซึ่งจะกลายเป็นแหล่งความรู้สำคัญของเยาวชนในภูมิภาคอาเซียน เพราะฉะนั้นตาดีกาในหลักสูตรใหม่ที่จะเกิดขึ้นคือ KSPI จะมีการเสริมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ซึ่งจะเป็นศักยภาพสำคัญอีกประการหนึ่ง นอกเหนือจากภาษามลายูกลางที่เราสอนอยู่แล้ว นอกจากนั้นแล้วตาดีกาเราปูพื้นฐานภาษาอาหรับทีถูกต้องทั้งการอ่านและการเขียนเพื่อไปสู่การเรียนในระดับสูงขึ้น หรือเป็นพื้นฐานที่จะไปเรียนในต่างประเทศได้ดีกวาเดิมให้ได้ นอกจากนั้นหลักสูตรตาดีกาใหม่จะทำความเข้าใจกับพีน้องในประเทศไทยเข้าใจว่าตาดีกาสอนอะไร และสอนอย่างไร” อดินันท์ กล่าว
มูฮัมหมัด มะสีละ ครูสอนโรงเรียนตาดีกา กล่าวว่า “ประชาคมอาเซียนมีคนใช้ภาษามลายูกว่าครึ่งหนึ่งของภูมิภาค ดังนั้นตาดีกาจึงมีส่วนสำคัญและเป็นสถาบันพื้นฐานต้นๆที่จะสอนเด็กได้เรียนรู้ภาษามลายูบากู เราอยู่ในปาตานีได้เปรียบในเชิงภูมิศาสตร์เพราะเราสามารถใช้ภาษาไทยเพื่อสื่อสารกับคนส่วนกลางจนถึงลาวได้อย่างดี และภาษามลายูที่มีคนในอาเซียนใช้กว่าครึ่งเราก็สามารถเรียนรู้ได้ ถ้าเราไม่ถนัดใช้ภาษามลายูจะเสียโอกาสอย่างมาก” มูฮัมหมัด กล่าว
ลิ้งที่เกี่ยวข้อง : https://youtu.be/vDKupwsp8hg

Posted in Education, VIDEO | Tagged , , ,

หลากหลายทัศนะกับวิสัยทัศน์ปาตานี 2020

Posted on 0

กองบรรณาธิการ สำนักสื่อวาร์ตานี

คลิปต่อไปนี้ เป็นความคิดเห็นที่ทีมข่าวภาคสนาม สำนักสื่อวาร์ตานีสัมภาษณ์จากผู้ที่เกาะติดประเด็นสันติภาพปาตานี ในงานแสดงวิสัยทัศน์ปาตานี 2020 : ทิศทางปาตานี / ชายแดนใต้ ครั้งที่ 3 จัดโดย วิทยาลัยประชาชน ร่วมกับองค์กรเครือข่ายสันติภาพ ณ หอประชุมสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เมื่อวันที่ 6-7 มิถุนายน พ.ศ.2558 ที่ผ่านมา ซึ่งมีทัศนะต่างๆดังนี้

แวอิสมาแอล์ แนแซ ผอ.วิทยาลัยประชาชน (People’s College) กล่าวว่า “การเสวนาในวันนี้ เราได้เปิดพื้นที่เพื่อให้คนจากหลากหลายวัฒนธรรมที่ไม่ใช่เฉพาะแค่คนมลายูมุสลิมเท่านั้น ดังนั้นเวทีแห่งนี้จะเป็นการริเริ่ม การเสวนาพูดคุยข้ามวัฒนธรรม เพื่อที่จะพูดถึงวิสัยทัศน์หรืออนาคตข้างหน้า เป็นการริเริ่มร่วมกัน จนพัฒนาไปในอนาคตการเป็นประชาชนปาตานี” แวอิสมาแอล์ กล่าว

ตูแวดานียา ตูแวแมแง ผอ.สำนักปาตานีรายาเพื่อสันติภาพและการพัฒนา (LEMPAR) กล่าวว่า “วิสัยทัศน์ของสังคมปาตานีนั้น จะขึ้นอยู่กับสังคมปาตานีว่าได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นข้อเท็จจริงมากน้อยแค่ไหน เพราะถ้าแบ่งระดับกลุ่มของประชานแล้ว กลุ่มประชาชนที่มีความเข้าใจต่อปัญหารากเหง้าก็จะมีวิสัยทัศน์ที่ตัวเองวาดหวังไว้ระดับหนึ่ง ส่วนกลุ่มประชาชนที่ไม่มีชุดความเข้าใจต่อบริบทปัญหา ก็จะคิดเพียงแค่ว่ามีเสียงปืนเสียงระเบิดก็มีไป ขออย่าเกิดกับตัวเองก็พอ สำหรับกลุ่มคนที่ไม่รู้ปัญหาเลย ก็ไม่แปลกที่จะมีวิสัยทัศน์ไม่ไกล คิดแค่ให้เสียงปืนเสียงระเบิดเงียบลง ยิ่งถ้าขบวนการที่ก่อเหตุถูกกำจัดไปก็จะดีกับตัวเองมาก จะได้อยู่อย่างสบายใจ มีกินมีใช้ มีอาชีพการงาน และมีเงินเดือนต่อไปอย่างมั่นคง” ตูแวดานียา กล่าว

ชุมศักดิ์ นรารัตน์วงศ์ นักเขียนหนังสืออิสระ กล่าวว่า “ผมคิดว่าปรากฏการณ์ในวันนี้ แล้วก็จากกระแสสังคมโดยภายนอก คนเริ่มให้ความสนใจและรับรู้มากขึ้น เพราะหลายปีที่เราเผชิญสถานการณ์ในพื้นที่ หลายหน่วยงานทั้งหลายวิธีการก็ยังแก้ปัญหาไม่ได้เสียที ถึงที่สุดคงต้องย้อนกลับมาพูดถึงคนในพื้นที่ ในฐานะที่เป็นเจ้าของบ้านคิดยังไง จะช่วยกันแก้ปัญหาอย่างไร การที่มีเวทีมีพื้นที่ให้แลกเปลี่ยนกัน มีข้อคิดเห็นและเปิดใจกว้าง โดยเฉพาะคนต่างศาสนามาอยู่ด้วยกัน ได้มาแลกเปลี่ยนกัน อันนี้แหล่ะที่จะช่วยขัดเกลาเพื่อให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติมากขึ้น ท้ายที่สุดคนในพื้นที่ต้องลุกขึ้นมารวมกลุ่มปฏิบัติ ไม่ใช่แค่ลุกขึ้นมาพูดอย่างเดียว ถ้ารัฐยังดูแลอยู่รัฐควรที่จะหนุนเสริมไม่ใช่เป็นคนนำ เพราะคนที่จะนำทิศทางของคนปาตานีให้สอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริงของชาวบ้าน คือคนในพื้นที่จริง” ชุมศักดิ์ กล่าว

อัคคชา พรหมสูตร สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง กล่าวว่า “ที่จริงคนในพื้นที่ก็มีวิสัยทัศน์ของตนเองอยู่แล้ว แต่ขณะเดียวกันต้องมองให้เห็นอนาคตว่าถ้าต้องการเห็นเป้าหมายเดียวกันสันติภาพด้วยกัน ผมคิดว่าสิ่งที่วิทยาลัยประชาชนทำมันจะเป็นทางออกของการแก้ปัญหาทุกปัญหาในระยะยาว” อัคคชา กล่าว

มาหมูด บือซา ประธาน ศูนย์วัฒนธรรมอิสลามเพื่อการพัฒนา (PUKIS) กล่าวว่า “งานดังเช่น วิสัยทัศน์ปาตานี 2020 นี้ มองในมุมของนักวิชาการ ถือว่าดีมาก และมองจากมุมของคนที่ทำงานเพื่อสังคมในพื้นที่ หรือ CSO ก็มีหลายๆประเด็นที่เริ่มมีการหยิบยกขึ้นมาพูด แต่ที่ผมอยากเชิญชวน คือองค์กรที่ทำงานใกล้ชิดกับประชาชนระดับล่าง เช่น มัสยิด หรือ องค์กรอื่นๆ ให้ช่วยกันพูดช่วยกันคิด ว่าทิศทางของปาตานีควรจะไปทางไหน มันไม่ใช่แค่เรื่องของระดับบนพูดอย่างเดียว เพราะแม้ข้างบนจะคุยกันลงตัว แต่ถ้าระดับล่างไม่มีส่วนร่วมด้วย ปัญหาก็ไม่จบ อีกครั้งที่ผมอยากเชิญชวน การกำหนดทิศทางเดินในอนาคต อยากเชิญชวนตัวเองและเพื่อนๆที่ทำงาน CSO ลงพื้นที่เข้าหาประชาชนเพื่อการมีส่วนร่วมด้วยกัน” มาหมูด กล่าว

กิตติศักดิ์ ปัตตานี ผอ.ศูนย์บูรณาการคนหนุ่มสาวเพื่อศักยภาพชุมนุมชน (YICE) กล่าวว่า “คนในพื้นที่เองกำลังต้องการที่จะสื่อสารเจตจำนงหรือเจตนารมณ์ว่าสิบปีกับสงครามที่เกิดขึ้น แท้จริงแล้วเจตนารมณ์ของเขาคืออะไร วันนี้ภาพรวมในงานก็สะท้อนหลายอย่าง สิ่งสำคัญที่สุดในวันนี้คือทำให้เราชัดเจนและมีแนวทางมากพอ มีตัวเลือกหลายๆตัวเลือกที่ทำให้ประชาชนในพื้นที่ได้เรียนรู้และถอดบทเรียนเพื่อนำไปสู่วิสัยทัศน์ปาตานีต่อไป” กิตติศักดิ์ กล่าว

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง : https://youtu.be/iMjATDz9eAk

——————————————————

ติดตามสำนักสื่อวาร์ตานี ได้ที่
Website : http://wartani.com
Facebook : https://www.facebook.com/wartanimap
Twitter : http:[email protected]_News
Google Plus : http://gplus.to/wartani.com
Youtube : http://www.youtube.com/wartani.com

Posted in POLITICS, VIDEO | Tagged , ,

บทกวีพิเศษ โดย Prof.Dr.Kamarul Zaman Askandar (UMS)

Posted on 0

กองบรรณาธิการ สำนักสื่อวาร์ตานี

บทกวี อ่านโดย ศ.ดร.กามารุลซามาน อัสกันดาร์ นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยมาเลเซียซาบะห์ Prof.Dr.Kamarul Zaman Askandar, University Malaysia Sabah (UMS) ซึ่งอ่านเป็นภาษามลายูในงานวิสัยทัศน์ปาตานี 2020 : ทิศทางปาตานี / ชายแดนใต้ ครั้งที่ 3 จัดโดย วิทยาลัยประชาชน ร่วมกับองค์กรเครือข่ายสันติภาพ ณ หอประชุมสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เมื่อวันที่ 6-7 มิถุนายน พ.ศ.2558 ที่ผ่านมา โดยมีเนื้อหาใจความสรุปว่า

ฉันขอโทษ ที่ปฏิบัติต่างจากผู้คน
เมื่อคนเขานั่ง ฉันยืน
เมื่อผู้คนยืน ฉันกลับนั่ง
เมื่อผู้คนเสวนา ฉันผล็อยหลับ
เมื่อนกสันติภาพ (นกพิราบ) ถูกปล่อยโบยบิน ฉันก็แค่โรยข้าวเปลือกอยู่เบื้องล่าง
เมื่อผู้คนเริ่มเข้ามาชิดใกล้ แต่ฉันก็ยังคงอยู่วงนอก
ฉันขอโทษ ถ้าฉันได้ปฏิบัติต่างจากผู้คน
ฉันจะจำไว้เป็นบทเรียน

 

——————————————————

ติดตามสำนักสื่อวาร์ตานี ได้ที่
Website : http://wartani.com
Facebook : https://www.facebook.com/wartanimap
Twitter : http:[email protected]_News
Google Plus : http://gplus.to/wartani.com
Youtube : http://www.youtube.com/wartani.com

Posted in VIDEO | Tagged ,

NUSANTARA จับมือ POWER OF GIVING

Posted on 0

 

กองบรรณาธิการ สำนักสื่อวาร์ตานี

 

NUSANTARA จับมือ POWER OF GIVING จัดโครงการ “ปันน้ำใจให้ความรัก ชุดรายอเพื่อน้อง”

มูลนิธินูซันตาราเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา ร่วมกับ Power of Giving จังหวัดนราธิวาส ได้ร่วมจัดโครงการ “ปันน้ำใจให้ความรัก ชุดรายอเพื่อน้อง” เมื่อวันศุกร์ ที่ 12 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา ที่สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส
มะยุ เจ๊ะนะ ผู้ปฏิบัติงานมูลนิธินูซันตาราเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา กล่าวว่า “โครงการนี้เราจัดขึ้นทุกปี เพื่อให้เด็กกำพร้าที่ด้อยโอกาสได้มีความสุข ซึ่งการแจกชุดรายอนั้นเพื่อให้ตระหนักถึงวันสำคัญทางศาสนาอิสลามและเพื่อให้เด็กๆเหล่านี้รู้สึกว่าตนเองก็มีคนให้ความสำคัญไม่ได้เป็นส่วนเกินของสังคมเลย” มะยุกล่าว
ด้าน วันอับดุลเลาะ ยูโซฟ รองประธาน Power of Giving จ.นราธิวาส ซึ่งเป็นกลุ่มทุนที่ให้การสนับสนุนโครงการในครั้งนี้ กล่าวว่า “เด็กกำพร้า คือตัวหลัก ในบรรดาคนที่ต้องช่วยเหลือ เนื่องจากสมาชิกของเราส่วนใหญ่ เป็นมุสลิม เราจึงเน้นการให้ความช่วยเหลือเด็กกำพร้าก่อนเบื้องต้น กลุ่มของเราจะแสวงหาผู้ด้อยโอกาส จึงได้มองหาองค์กรที่ทำงานให้ความช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ไม่ใช่แค่เฉพาะมูลนิธินูซันตาราฯ แต่เราจะแสวงหากลุ่มอื่นๆเพื่อเป็นผู้ให้ต่อไป” วันอับดุลเลาะกล่าว
ซูบายดะห์ จาราแว ผู้ปกครองที่มาร่วมงานในครั้งนี้ กล่าวว่า “คนมลายูก็มีศักยภาพในการจัดตั้งมูลนิธิเพื่อช่วยเหลือเด็กกำพร้าได้ ตนรู้สึกปลาบปลื้มใจมาก และการที่มูลนิธินูซันตาราฯ จัดโครงการแจกชุดรายอนี้ มันเข้ากับสถานการณ์มาก เพราะเศรษฐกิจไม่ดี ยางราคาตก ผู้ปกครองไม่มีเงินซื้อเสื้อผ้ารายอแน่ๆ นี่จึงเป็นการเปลี่ยนวิกฤติเป็นโอกาส” ซูบายดะห์ กล่าว
นูรมา ดอเลาะ และ ฮูมัยดา สาและ กล่าวว่า “บางครั้งสิ่งนี้มันอาจจะไม่เหมือนคนทั่วไป แต่มันก็เป็นสิงที่จะทำให้เราเหมือนคนทั่วไป และรู้สึกดีใจและภูมิใจที่ปีนี้ได้ชุดรายอ” ทั้งสองคนกล่าว

 

ลิ้งค์เพิ่มเติม :
https://youtu.be/troLfRtHg2M
https://www.facebook.com/video.php?v=651040311664377&set=vb.249763755125370&type=2&theater

 

——————————————————

ติดตามสำนักสื่อวาร์ตานี ได้ที่
Website : http://wartani.com
Facebook : https://www.facebook.com/wartanimap
Twitter : http:[email protected]_News
Google Plus : http://gplus.to/wartani.com
Youtube : http://www.youtube.com/wartani.com

Posted in SOCIAL, VIDEO | Tagged , ,

PerMAS เคลื่อนขบวนเยี่ยมนักเรียนหากไม่ผิด หวังรัฐปล่อยตัวด่วนแจงหวงมีการละเมิดสิทธิซ้ำซาก

Posted on 0

กองบรรณาธิการ สำนักสื่อวาร์ตานี


PerMAS เคลื่อนขบวนเยี่ยมนักเรียนหากไม่ผิด หวังรัฐปล่อยตัวด่วนแจงหวงมีการละเมิดสิทธิซ้ำซาก

เมื่อวันที 4 มิถุนายน 2558 นักศึกษา PerMAS ศิษย์เก่า IVM และนักเรียนโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ อ.เมือง จ.ยะลา จำนวน 200 คน เดินทางไปเยี่ยมเพื่อนที่ถูกเจ้าหน้าที่ใช้กฎหมายพิเศษควบคุมตัวเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 58 ร่วมจำนวน 50 กว่าคนที่ผ่านมา และต่อมาได้มีการปล่อยตัวในวันเดียวกันหลายสิบกว่าคนแล้ว

กลุ่มนักศึกษาและนักเรียนดังกล่าวไปเยี่ยมเพื่อนที่ยังถูกควบคุมตัวอีกประมาณ 10 คน ณ ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศชต) แต่เจ้าหน้าที่ได้ปิดประตูไว้ไม่อนุญาตให้เข้าไปจึงได้รวมตัวกันบริเวณด้านหน้าศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศชต)

อับดุลเลาะ สิเดะ นักเรียนโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ กล่าวว่า “ที่พวกเรามาวันนี้ก็เพื่อมารับเพื่อนที่ถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมาทุกคนกลับบ้านพร้อมพวกเรา เพราะพวกเราทราบมาว่าจะมีการปล่อยตัวในวันนี้ แต่ไม่แน่ใจว่าจะปล่อยตัวทุกคนหรือเปล่า” อับดุลเลาะ กล่าว

ฮากิม พงติกอ ศิษย์เก่าโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ และรองประธาน สหพันธ์นิสิตนักศึกษานักเรียนและเยาวนปาตานี กล่าวว่า “วัตถุประสงค์ที่ผมมาร่วมกับน้องๆ วันนี้ คือ เพื่อมาร่วมแสดงถึงความบริสุทธิ์ของน้องๆนักเรียน และเพื่อมาร่วมรับน้องนักเรียนกลับบ้านด้วยกัน รวมทั้งเพื่อมานำเสนอและแลกเปลี่ยนถึงวิธีการปฏิบัติที่ดีกว่านี้กับเจ้าหน้าที่รัฐ” ฮากิม กล่าว

เจ้าหน้าที่ตำรวจท่านหนึ่งออกมากล่าวต่อหน้านักเรียนและนักศึกษาว่า “ความจริงแล้วน้องๆสามารถเข้าไปเยี่ยมเพื่อนได้ แต่อยากให้เข้าใจว่าสถานที่เราคับแคบ”

 

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง : 
https://youtu.be/YunYk7yMMiY
https://www.facebook.com/video.php?v=648331441935264&set=vb.249763755125370&type=1&theater

 

——————————————————

ติดตามสำนักสื่อวาร์ตานี ได้ที่
Website : http://wartani.com
Facebook : https://www.facebook.com/wartanimap
Twitter : http:[email protected]_News
Google Plus : http://gplus.to/wartani.com
Youtube : http://www.youtube.com/wartani.com

Posted in Human Rights, VIDEO | Tagged , ,

ตาดีกามะนังดาลำ (Pustaka Manang) กับการยกระดับการศึกษา

Posted on 0

กองบรรณาธิการ สำนักสื่อWARTANI

 

ตาดีกามะนังดาลำ (Pustaka Manang) กับการยกระดับการศึกษา

ชมรมตาดีกามะนังดาลำ Pustaka Manang ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลมะนังดาลำ จัดงานมหกรรมตาดีกาสัมพันธ์ Pesta Perhimpunan
ในระหว่างวันที่ 18-19 เมษายน 2558 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลมะนังดาลำ อำเภอ สายบุรี จังหวัด ปัตตานี โดยมีผู้เข้าร่วมงาน 500 กว่าคน

 

Posted in Culture, VIDEO | Tagged ,

มหกรรมตาดีกาลำใหม่”รวมใจเป็นหนึ่งต้านภัยยาเสพติด”

Posted on 0

กองบรรณาธิการ สำนักสื่อWARTANI

เมื่อวันที่ 14-15 มีนาคม 2558 ชมรมตาดีกาตำบลลำใหม่ และองค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ ได้จัดงานมหกรรมตาดีกาลำใหม่ ร่วมใจเป็นหนึ่ง ต้านภัยยาเสพติด ณ โรงเรียนตาดีกาบ้านบาโงฮารอ ตำบลลำใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา โดยมีนายก องค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ ให้เกียรติเปิดพิธีในงานครั้งนี้ด้วย

ทั้งนี้ภายในงานมีกิจกรรมและการแสดงมากมายให้ผู้เข้าร่วมงาน ร่วมเชียร์ ร่วมให้กำลังใจ และร่วมชื่นชม อาทิเช่น กิจกรรมเดินขบวนพาเหรดเริ่มจากสนามกีฬาข้างโรงงานพลาสติกยูเนี่ยนจนถึงสนามกีฬาโรงเรียนตาดีกาบ้านบาโงฮารอ

กิจกรรมขับร้องอนาชีดจากชมรมตาดีกาตำบลลำใหม่ จากตัวแทนอำเภอเมืองยะลา จากคณะวีร่า (WIRA) จากคณะนาดีชาบ๊าบ (Nadi Shabab) จากคณะมุสรา (Kompang Musra) และจากคณะฆามัร (Kompang Gamar)

กิจกรรมการอ่านบทกวีภาษามลายูชิงแชมป์แห่งประเทศไทย การอ่านปาถกฐาภาษามลายูจากตัวแทนประเทศอีนโดนีเซีย กิจกรรมสุดพิเศษสามารถเรียกเสียงฮ่าจากท่านผู้ชมอย่างนักแสดงรับเชิญสองพี่น้องอิควานี (Ikhwani) และกิจกรรมการแสดงศิลปะการป้องกันตัวปันจัตซีลัตฮารีเมา (Silat Harimau)

ส่วนกิจกรรมการประกวดของน้องๆนักเรียนตาดีกาก็มีหลายกิจกรรมเช่นเดียวกัน อาทิเช่น การประกวดขับร้องอนาชีด การประกวดอ่านคัมภีร์อัลกุรอาน การแข่งขันกีฬาฟุตบอลชาย ตะกร้อชาย วอลเลย์บอลหญิง และแชร์บอลหญิง เป็นต้น

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง :
https://youtu.be/s7Z9m65Xex4
https://www.facebook.com/video.php?v=634222813346127

——————————————————

ติดตามสำนักสื่อวาร์ตานี ได้ที่
Website : http://wartani.com
Facebook : https://www.facebook.com/wartanimap
Twitter : http:[email protected]_News
Google Plus : http://gplus.to/wartani.com
Youtube : http://www.youtube.com/wartani.com

Posted in Culture, VIDEO | Tagged ,

We want safety zone “หยุดล้ำเส้นพื้นที่ปลอดภัยของผู้หญิงและเด็ก”

Posted on 0

กองบรรณาธิการ สำนักสื่อWARTANI

 

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558 สมาคมสตรีจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อสันติภาพ (PERWANI) จัดกิจกรรมแคมเปญ “หยุดล้ำเส้นพื้นที่ปลอดภัยของผู้หญิงและเด็ก” ณ ห้องประชุม สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา (หลังใหม่) ตำบลท่าสาป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา โดยมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 200 กว่าคน

ภายในงานมีกิจกรรมกรรมการแสดงมากมาย อาทิเช่น การร้องประสานเสียงอนาชีด โดยวงมุสรอ (MUSRA) ฉายวิดีทัศน์การรณรงค์ “พื้นที่ปลอดภัยของผู้หญิงและเด็ก” และการแสดงเชิงสัญลักษณ์ โดยนักเรียน Pewajar Class

อีกทั้งยังมีเวทีสานเสวนาหัวข้อ “หยุดล้ำเส้นพื้นที่ปลอดภัยของผู้หญิงและเด็ก” โดยมีวิทยากร ดังนี้
1. คุณรุซดา สะเด็ง อุปนายก สมาคมสตรีจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อสันติภาพ
2. คุณสุภาวดี สายวารี ทนายความ มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิมประจำจังหวัดยะลา
3. ซีตีฮาวอ มะรือเซะ เครือข่ายผู้ที่ได้รับผลกระทบ ในเครือสมาคมสตรีจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อสันติภาพ
4. ตัวแทน มูลนิธินูซันตาราเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
https://www.facebook.com/video.php?v=634188436682898&set=vb.249763755125370&type=2&theater
https://youtu.be/UuHuUEcm6_I

——————————————————

ติดตามสำนักสื่อวาร์ตานี ได้ที่
Website : http://wartani.com
Facebook : https://www.facebook.com/wartanimap
Twitter : http:[email protected]_News
Google Plus : http://gplus.to/wartani.com
Youtube : http://www.youtube.com/wartani.com

 

Posted in POLITICS, VIDEO | Tagged , ,

มหกรรมตาดีกาสัมพันธ์ อำเภอธารโต

Posted on 0

กองบรรณาธิการ สำนักสื่อวาร์ตานี

ชมรมตาดีกาอำเภอธารโต ร่วมกับสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอธารโต
จัดงานมหกรรมตาดีกาสัมพันธ์ระดับอำเภอธารโ­ต ครั้งที่ 5 ในระหว่างวันที่ วันที่ 11-12 เมษายน 2558 ณ ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดอัลอูบูดีย­ะห์ บ้านกันดังกาเยาะ (คอกช้าง) ตำบลแม่หวาด อำเภอธารโต จังหวัดยะลา โดยมีผู้เข้าร่วมงาน 1,000 กว่าคน ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างงดงาม และจะเป็นอื่นใดไปไม่ได้ นอกเสียจากการร่วมแรงร่วมใจ ของชาวบ้านและทุกๆภาคส่วน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
https://youtu.be/9mn_hr6zsFE
https://www.facebook.com/video.php?v=631971920237883&set=vb.249763755125370&type=2&theater

——————————————————

ติดตามสำนักสื่อวาร์ตานี ได้ที่
Website : http://wartani.com
Facebook : https://www.facebook.com/wartanimap
Twitter : http:[email protected]_News
Google Plus : http://gplus.to/wartani.com
Youtube : http://www.youtube.com/wartani.com

Posted in Culture, VIDEO | Tagged ,