Wartani
ร่วมเป็นสักขีพยานเพื่อสันติภาพ ณ ปาตานี+สำนักสื่อ wartani
برسام كيت مغجادي سقسي دمي كآمنن دفطاني+لمباكا ميدياوارتاني
Let us be the witnesses for peace in PATANI+Wartani Media Agency
Bersama kita menjadi saksi demi keamanan di PATANI+Lembaga media Wartani

ผู้นำวาร์ตานี คนใหม่ นักปกครองท้องถิ่น รับผลัดต่อ จากคนรุ่นใหม่รุ่นก่อตั้ง สานต่อพันธกิจ สื่อสารสาธารณะจากชุมชนเพื่อประชาชน

Posted on 0

นายซาฮารี เจ๊ะหลง,นายทวีศักดิ์ ปิ กองบรรณาธิการ

 

ที่ประชุมสมัชชาใหญ่ สำนักสื่อวาร์ตานี โหวตเลือก นายมะปากรี ลาเต๊ะ ผู้ใหญ่บ้าน ม.9 กรงปินัง เป็น ผู้อำนวยการสำนักสื่อวาร์ตานี รับช่วงสานต่อ การสื่อสารของคนปาตานี ผอ คนใหม่ พร้อมจะบริหารองค์กรเพื่อนำมาซึ่งการนำเสนอข้อเท็จจริงที่เป็นปากเป็นเสียงของประชาชนในพื้นที่ และนำเสนอความต้องการของประชาชนซึ่งเป็นตัวแสดงหลักของพื้นที่ให้มากที่สุดทั้งนี้ ให้ครอบคลุมทุกประเด็นเพื่อหนุนเสริมกระบวนการสันติภาพในพื้นที่ต่อไป สำหรับ ผอ คนเก่า ฝากท้ายว่าเราไม่ควรเป็นเครื่องมือของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทั้งฝ่ายรัฐและขบวนการ เราต้องเลือกอยู่กับฝ่ายประชาชนตามเจตนารมณ์เดิมของสำนักสื่อวาร์ตานี เราเกิดมาเพื่อเป็นกระบอกเสียงให้กับประชาชน และเพื่อเปิดช่องทางให้ประชาชนสามารถสื่อสารเรื่องราวของตนเองได้อย่างอิสระ

 

มะปากรี ลาเต๊ะ หรือที่รู้จักในชื่อ โต๊ะแนแบมิ ผู้ใหญ่บ้าน วัย 40 ปี หมู่ที่ 9บ้านรือเป ต.กรงปีนัง อ.กรงปีนัง จ.ยะลา ผู้ใหญ่มิ ดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านกว่า 15 ปี และผ่านเส้นทางภาคประชาสังคมอย่างโชคโชน คลุกคลีกับระดับภาคประชาชนของจริง

 

ผู้ใหญ่มิ ตัดสินใจสมัครเข้าร่วมเป็นนักศึกษาในหลักสูตร “Wartani Grassroots Media”หรือ WGM ในปี 2557 เพื่อเพิ่มทักษะในด้านการสื่อสารเพื่อสันติภาพ จากนั้นเมื่อจบหลักสูตรดังกล่าวในปี 2558 ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษา สำนักสื่อวาร์ตานี

 

ทั้งนี้ เมื่อคณะกรรมการบริหารสำนักสื่อวาร์ตานี รุ่นที่ 2 ที่นำโดยนายอิสมาอีล ฮายีแวจิ  หมดวาระ ในที่ประชุมสมัชชาเลือกผู้นำ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายม 2559 ที่ผ่านมา ณ หอประชุม วันมูฮำหมัดนอร์ มะทา  สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา (หลังเก่า) ที่ประชุม ได้โหวตเลือก  นายมะปากรี  ลาเต๊ะ ให้เป็นผู้อำนวยการสำนักสื่อวาร์ตานี คนต่อไป

 

ห้องเรียนวาร์ตานี สถาบันพระปกเกล้า ประสบการณ์จริงในตำแหน่ง ผญบ.ในพื้นที่ จะบูรณาการและบริหาร วาร์ตานี ในฐานะ ผอ คนใหม่

 

ภายหลังจากได้รับการคัดเลือกให้เป็น ผู้อำนวยการคนใหม่ นายมะปากรี ได้กล่าวว่า หากถามว่า เดิมก่อนที่จะรับในตำแหน่งนี้หรือไม่นั้น คงต้องตอบว่า ไม่ดีกว่า แต่เมื่อสมาชิกทุกคนไว้วางใจ เราก็ต้องรับหน้าที่ในตำแหน่งนี้

 

คิดว่าตำแหน่ง ผอ .วาร์ตานี เป็นอุปสรรค์กับตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้านไหม  มะปากรี ตอบว่า ในอดีต ตัวเองก็ เติบโตกับภาคประชาสังคมมาโดยตลอด หากจะบอกว่า กี่ปีนั้นน่าจะ 20 กว่าปีมาแล้ว  ทั้งนี้ก่อนหน้าที่จะจบหลักสูตร WGM ของวาร์ตานี ได้รับการคัดเลือกจากสถาบันพระปกเกล้า ศึกษาในหลักสูตรเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ 4ส.ใต้ รุ่นที่ 1 อีกด้วย จะเห็นได้ว่า ชีวิตการเป็นผู้ใหญ่บ้านของผมก็ทำงานเคียงคู่กับองค์กรภาคประชาสังคมมาโดยตลอด ฉะนั้นแล้วการรับหน้าที่ในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักสื่อวาร์ตานี ก็ไม่เป็นอุปสรรค์แต่อย่างใด

 

นายมะปากรี กล่าวว่า ส่วนตัวคิดว่า ผู้ใหญ่บ้าน ทำงานกับชุมชน อยู่กับชาวบ้าน เราทำงานสื่อสารสาธารณะอยู่แล้ว อาทิเช่น นำนโยบายของอำเภอมาแจ้งให้ชาวบ้านได้รับรู้ อีกทั้งได้รับรู้เสียงของประชาชน ซึ่งถือว่าเป็นการสื่อสารภาคประชาชนอีกด้วย

 

การเข้ามารับตำแหน่ง ผอ.วาร์ตานี สิ่งที่ต้องเพิ่มคือ การบริหารจัดการองค์กรสื่อด้วยความรู้ด้านสื่อที่ได้จากห้องเรียนวาร์ตานี ความรู้ด้านการจัดการความขัดแย้งที่ได้จากสถาบันพระปกเกล้า และประสบการณ์จากสนามจริง สิ่งเหล่านี้จะนำมาใช้ประโยชน์ในการบริหารองค์กรสื่อวาร์ตานี ให้เป็นสำนักสื่อเพื่อสันติภาพที่อยู่คู่กับชาวปาตานีได้

 

นอกจากนี้ เราจะบริหารองค์กรเพื่อนำมาซึ่งการนำเสนอข้อเท็จจริงที่เป็นปากเป็นเสียงของประชาชนในพื้นที่ และนำเสนอความต้องการของประชาชนซึ่งเป็นตัวแสดงหลักของพื้นที่ให้มากที่สุดทั้งนี้ ให้ครอบคลุมทุกประเด็นเพื่อหนุนเสริมกระบวนการสันติภาพในพื้นที่ต่อไป” มะปากรีกล่าว

 

 

อิสมาอีล ผอ.คนเก่า ถอดประสบการณ์ จากผู้นำนักศึกษาสู่การบริหารสื่อ

 

อิสมาอีล ฮายีแวจิ ในฐานะอดีตผู้อำนวยการ สำนักสื่อวาร์ตานี รุ่นที่ 2 กล่าวว่า “สิ่งที่ผมทำไปแล้วในช่วงรุ่นของผมมีไม่มากหรอกครับ คือผมเองก็ไม่เคยเป็นนักสื่อสารมาก่อน เพียงแค่เคยผ่านงานบริหารจัดการองค์กรในช่วงที่เป็นนักศึกษาอยู่บ้าง ตั้งแต่เป็นตัวแทนของนักศึกษาในเขตพื้นที่ภาพใต้ตอนบนเป็นกรรมการอำนวยการประสานงาน สนนท. และสนน.จชต. (ช่วงเวลานั้น) ซึ่งตอนนี้ก็ได้เปลี่ยนเป็นเปอร์มัสไปแล้ว ในรั่วมหาวิทยาลัยก็ตั้งแต่ประธานชมรมฯ จนถึงวาระสุดท้ายของการเป็นนักศึกษาก็ได้รับเลือกจากนักศึกษาทั้งรั่วมหาวิทยาลัยให้ประธานสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จะเห็นได้ว่าส่วนตัวจะถนัดเรื่องการบริหารจัดการองค์กรมากกว่า

 

‘’ทั้งนี้ ภายหลังจบการศึกษาและลาออกจากงานประจำในบริษัทแห่งหนึ่งเขตพื้นที่จังหวัดยะลาได้อาสาเข้ามาทำงานด้านสื่อจึงถูกเลือกให้เป็นบรรณาธิการบริหาร ก็จะดูแลงานด้านบริหารจัดการองค์กรควบคู่กับงานอีดิต (Edit) ข่าวสารจากเพื่อนผู้สื่อข่าว และเครือข่ายที่ได้ส่งมาซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวนั้นก็เขียนข่าวไปเรื่อยๆบริหารองค์กรไปด้วย ผมทำหลายๆหน้าที่กันไปตั้งแต่แรกจนจบตั้งแต่เป็นผู้สื่อข่าวจนถึงงานบริหาร ต่อมามีคุณซาฮารี เจ๊ะหลง และคุณทวีศักดิ์ ปิ มาช่วยงานด้านงานข่าว ผมก็จะถีบตัวเองมาเน้นงานด้านการวางระบบองค์กร และกำกับงานด้านนโยบายและยุทธศาสตร์องค์กร จนถูกเลือกให้เป็น ผู้อำนวยการ สำนักสื่อวาร์ตานี ก่อนหมดวาระเพียงไม่ถึงปีและตอนนี้กำลังดำเนินการเรื่องการศึกษาต่อต่างประเทศ” อิสมาอีล กล่าว

 

สิ่งที่ได้ทำมาแล้ว มีทั้งสำเร็จและยังไม่บรรลุเป้าหมาย

 

ช่วงเวลาที่ผมทำงานกับสำนักสื่อวาร์ตานีตลอดระยะเวลา 3 ปี สิ่งที่ทีมผมผลิตออกมาอย่างประจักษ์แก่สังคมก็จะเป็นเรื่องการสร้างคน สร้างคนให้เป็นนักสื่อสาร เราสร้างคนจากสามกลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มรากหญ้า (ชาวบ้าน) กลุ่มประชาสังคม และนักศึกษา แต่เราจะเน้นหนักด้านกลุ่มรากหญ้า ส่วนกลุ่มเป้าหมายอื่นเราจะหาเวลาไปหนุนเสริมมากกว่า ตามความต้องการของแต่ละองค์กร จะเห็นได้จากสื่อโซเชียลมีเดียถึงพัฒนาการด้านสื่อขององค์กรนักศึกษาและภาคประชาสังคมบางส่วน นั่นคือผลผลิตของรุ่นผม

 

ส่วนงานอื่นๆก็จะมีงานข่าว งานพัฒนาศักยภาพบุคลากรในองค์กร งานพัฒนาช่องทางการสื่อสาร และงานเครือข่าย วันนี้ผมและเพื่อนสร้างเครือข่ายกับองค์กรสื่อทางเลือกและสื่อกระแสหลักมาพอสมควร ทั้งในประเทศและต่างประเทศ หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับรุ่นต่อไปได้บ้าง

 

แต่เสียดายเวลาที่มีบางส่วนผมและเพื่อนทำมันยังไม่สำเร็จ อาทิเช่น ช่องทางการสื่อสารที่ผ่านมาเราสามารถสื่อสารได้แค่ช่องทางเดียวผ่านเพจในโซเชียลมีเดีย แน่นอนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าถึงมันจำกัดเฉพาะกลุ่ม แต่ยังมีอีกหลายกลุ่มเป้าหมายที่ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตรงนี้ได้ ตามแผนเราตั้งใจจะขยายพื้นที่หรือช่องทางการสื่อสารที่สามารถตอบโจทย์ได้ทุกกลุ่มเป้าหมาย อาทิ ช่องทีวี และหนังสือพิมพ์รายวัน แต่ก็คงต้องให้รุ่นต่อไปทำงานหนักตรงนี้ต่อไป

 

ส่วนอีกงานก็จะเป็นเรื่องภาษา ผมเคยทาบทามเพื่อนๆที่ถนัดด้านภาษาอังกฤษ ภาษาอาหรับ และภาษามลายู มาช่วยแปลข่าวสารที่เราผลิตออกมา เพราะเรื่องภาษานี้ค่อนข้างจำเป็นต่องานสื่อสารมากถึงมากที่สุด เนื่องจากเราไม่ได้ต้องการจะสื่อสารเฉพาะภายใน แต่ภายนอกก็จำเป็น แนวคิดเราคือทุกกลุ่มเป้าหมายต้องมีหุ้นส่วน ต้องร่วมเป็นสักขีพยานต่อเรื่องราวที่เกิดขึ้นในพื้นที่แห่งนี้” อิสมาอีล กล่าว

 

วาร์ตานีต้องกระบอกเสียงให้กับประชาชน เปิดช่องทางให้ประชาชนสามารถสื่อสารเรื่องราวของตนเองได้อย่างอิสระ

 

อดีตผู้อำนวยการ กล่าวฝากปิดท้ายว่า “สำหรับสิ่งผมอยากเห็นและฝากถึง ผอ.คนใหม่และทีมงานต่องานสื่อในอนาคต คือ องค์กรสื่อที่มีอิทธิพลในพื้นที่ที่สามารถสร้างจิตสำนึกใหม่ให้กับคนปาตานี และสามารถเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสังคมได้

 

เพราะในภาวะสังคมปัจจุบันเช่นนี้จะขาดคนกลางที่จะช่วยสื่อสารไม่ได้ ซึ่งผมมองว่าสื่อสามารถทำบทบาทสำคัญตรงนี้ได้ สื่อสามารถเป็นคนกลางที่จะส่งสารให้ทุกฝ่ายรับรู้และนำไปต่อยอดได้ แต่โจทย์สำคัญคือในสถาการณ์ภาพรวมสังคมถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนและสื่อไม่เป็นอิสระเช่นนี้เราจะไปยืนอยู่จุดใด จะนำเสนอข้อมูลข่าวสารอย่างตรงไปตรงมาได้อย่างไร เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสรับรู้และรู้ทันสถานการณ์ของสังคมการเมืองได้ ?

 

แต่เราไม่ควรเป็นเครื่องมือของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทั้งฝ่ายรัฐและขบวนการ เราต้องเลือกอยู่กับฝ่ายประชาชนตามเจตนารมณ์เดิมของสำนักสื่อวาร์ตานี เราเกิดมาเพื่อเป็นกระบอกเสียงให้กับประชาชน และเพื่อเปิดช่องทางให้ประชาชนสามารถสื่อสารเรื่องราวของตนเองได้อย่างอิสระ

 

อยากชวนคิดต่อว่า “ในฐานะคนทำงานสื่อในพื้นที่ความขัดแย้งที่สลับซับซ้อนนั้นเราจะทำอย่างไรกับบทบาทตรงนี้ให้สามารถตอบโจทย์กระบวนการสันติภาพตามความต้องการและเจตนารมณ์ของประชาชนอย่างแท้จริงได้ ?”อดีตผู้อำนวยการสำนักสื่อวาร์ตานี กล่าว

 

Posted in ARTICLE, EVENT, NEWS

“แบยี “นิรันดร ผู้กำกับชาวมลายู เตรียมฉายหนัง บนแผ่นดินฟาตอนี เพื่อบริจาคสมทบทุนช่วยเหลือปอเนาะญีฮาดวิทยา

Posted on 0

กองบรรณาธิการ สำนักสื่อวาร์ตานี

 

“แบยี “นิรันดร ผู้กำกับชาวมลายู เตรียมฉายหนัง บนแผ่นดินฟาตอนี เพื่อบริจาคสมทบทุนช่วยเหลือปอเนาะญีฮาดวิทยา

หนังสั้น 8เรื่องราวในความทรงจำของผู้คนบนแหลมมลายูฟาตอนี โดย คุณนิรันดร เลาะนะ อดีตคนทำหนังที่หันหลังให้วงการ แล้วกลับมาอยู่บ้านเกิดที่ อ.แว้ง จ.นราธิวาส และนำความสามารถที่มีอยู่ถ่ายทอดเรื่องราวของชาวแว้ง ในนามกลุ่ม แว้งที่รัก จนเป็นที่รู้จัก และพยายามถ่ายทอดเรื่องราวดีๆในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

หนังสั้น 8 เรื่องเป็นผลงานที่ คุณนิรันดร ได้ฝึกอบรมผู้สนใจ และเตรียมจะฉายให้ผู้คนได้รับชมฟรี แต่สามารถบริจาคสมทบทุนครอบครัวปอเนาะญีฮาด

คุณนิรันดร เผยถึงที่มาของหนังสั้น 8 เรื่องนี้ว่า

วันที่ 14กุมภาพันธ์ 2559 ศาลแพ่งได้มีคำพิพากษายึดที่ดินปอเนาะญีฮาดด้วยข้อกล่าวหาว่าเป็นสถานที่ฝึกก่อการร้าย ภาพเพิงไม้เก่าๆหลังเล็กถูกทาสีขาวกากบาทไว้ทุกหลังมันทำให้ผมคิดย้อนกลับไปเมื่อปี2556 ที่ผมกับเพื่อนๆมาเปิดค่ายสอนน้องทำหนังสั้นในชุมชนใกล้ๆกับปอเนาะแห่งนี้โดยการสนับสนุนของพี่นกนิรมล เมธีสุวกุล บอสป่าใหญ่ครีเอชั่น Niramon Mae

เราได้หนังสั้นจากฝีมือน้องๆในพื้นที่ทั้งหมด 8เรื่อง 1ในนั้นได้ทำเรื่องปอเนาะญีฮาด หลังจากถูกศาลสั่งยึดที่ดินแล้ว ครอบครัวนายบัลยานแห่งปอเนาะญีฮาดก็ตัดสินใจไม่อุธรณ์และได้ทำการขนย้ายข้าวของออกไปพักอาศัยอยู่ในห้องเรียนตาดีกาข้างมัสยิดของชุมชน

วันต่อมาผมได้รับข่าวเศร้าเมื่อภรรยานายบัลยานที่ตั้งครรภ์ได้ห้าเดือนเกิดการแท้งลูก เป็นเด็กผู้ชายฝาแฝดเสียชีวิตทั้งคู่ หมอบอกว่าเกิดจากการที่แม่เด็กเครียดมากและยกของหนักในวันขนย้ายของ

ข่าวนี้ทำให้ผมจุกอยู่ในอก มันจุดประกายให้ผมคิดรวบรวมหนังสั้นฝีมือน้องๆในพื้นที่เอามาตระเวณฉายให้ชมฟรีและขอรวบรวมรับบริจาคสมทบทุนให้กับครอบครัวนายบัลยานแห่งปอเนาะญีฮาด

ผมได้ทำการคัดเลือกหนังฝีมือน้องๆที่ไม่เคยทำหนังมาก่อน ใช้เวลาสอนแค่สองสามวันแล้วลงมือทำกันเลยทำออกมาได้ดีหลายเรื่อง เป็นการพิสูจน์ว่าความคิดสร้างสรรค์ของเด็กๆนั้นยอดเยี่ยมมาก ขอผู้ใหญ่อย่าปิดกั้น ไอ้โน่นไม่ดี ไอ้นี่ไม่ได้ ผู้ใหญ่ควรสนับสนุนเปิดโอกาสให้เด็กๆได้ลงมือทำ ถึงแม้ผลออกมาอาจจะไม่ดีเท่าไหร่แต่สิ่งที่ได้คือเด็กๆกล้าที่จะลงมือทำ

ผมได้หนังมาทั้งหมด8เรื่อง อยากให้ทุกคนได้ดูกัน เขาว่าถ้าอยากรู้ว่าสังคมใดเป็นอย่างไรให้ไปดูหนังของพวกเขา เพราะหนังคือกระจกที่สะท้อนความเป็นจริงในยุคสมัยของมัน

1st Film For Fatoni ครั้งแรกบนแผ่นดินฟาตอนี
ชมหนังฟรี ใจดีร่วมบริจาคสมทบทุนครอบครัวปอเนาะญีฮาด
หนังสั้น 8เรื่องราวในความทรงจำของผู้คนบนแหลมมลายูฟาตอนี

1.” Journey In Patani”
การเดินทางไปในสถานที่ 50กว่าแห่งทั่วทั้ง 3จังหวัดแดนใต้ ภายใน 4นาที

2. “สันติ(ภาพ)”
ฝีมือเด็กมัธยมหลังเทือกเขาบูโดจังหวัดนรา หนังสั้นเรื่องนี้คว้า 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลชนะเลิศหนังสั้นอัตลักษณ์ชายแดนใต้ และรางวัลบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยม มอบโดย กรมประชาสัมพันธ์
ทีม SATU ADDI โรงเรียนอัดดีนียาตุลอิสลามียะห์ บาเจาะ นราธิวาส
: http://www.facebook.com/muslimited3

3. “แว้งที่รัก”
ความทรงจำวันวานของเด็กไทยพุทธท่ามกลางผองเพื่อนมุสลิมในอำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส ดินแดนที่อบอวลด้วยความรักและความเอื้ออาทรของคนต่างศาสนา หนังสร้างมาจากหนังสือวรรณกรรมเยาวชนชื่อ “แว้งที่รัก” โดย ชบาบาน เขียนบทและกำกับโดย
แนวร่วมฯที่เคยปลอมตัวเป็นผู้ช่วยฯท่านมุ้ยทำหนังนเรศวร

4. “สันติ(แค่)ภาพ”
ความทรงจำ ความหวัง ความรักของภรรยาสาวที่มีต่อสามีที่ถูกคุมขังในเรือนจำข้อหาคดีความมั่นคง หนังสั้นเรื่องแรกขอ Gooyee Kuno
และผองเพื่อนที่มีชีวิตเสี่ยงกับการถูกจับในข้อหาคดีความมั่นคงได้ทุกเมื่อ

5. “สามเกลอแห่งสายบุรี”
เรื่องราวของเพื่อนรักต่างความเชื่อ ความศรัทธาที่ใช้ชีวิตบนดินแดนประวัติศาสตร์แห่งกาลเวลา

6. “เขาชื่ออัสฮารี”
การันตีด้วยรางวัลสารคดีข่าวยอดเยี่ยมจากองค์กรต่างประเทศ

7. “เสียงแห่งความเงียบ”
เมื่อปอเนาะถูกปิดบาบอโดนยิงที่ดินถูกยึด แม้กระทั้งความเงียบยังต้องส่งเสียงร้องขอความเป็นธรรม

8. “In the name of HJ. Sulong”
ทริลเล่อร์เปิดตัวโปรเจคหนังในฝันของชาวมลายูปาตานี “นามนั้นชื่อ หะยีสุหลง” ภาพยนตร์สุดยิ่งใหญ่เรื่องราวของชายมลายูที่เกิดก่อนยุคสมัยกับความหวังอันมลังเมลืองในสันติสุขที่หายไป
กำหนดการฉาย

วันอาทิตย์ที่ 13 มี.ค. ร้านIN_T_AF patani เวลา 19.00 – 21.30 น.

วันจันทร์ที่ 14 มี.ค. ห้องฉายหนัง300 วสส. มอ. ปัตตานี เวลา 14.00 – 16.00 น.

วันอังคาร ที่ 15 มี.ค. ห้องจะบังติกอ โรงแรม CS Pattani เวลา 13.00 – 15.30 น.

วันศุกร์ที่ 18 มี.ค. ฉายที่บ้านหะยีสุหลงปัตตานี 19.00 – 21.30น.

วันเสาร์ที่ 19 มี.ค.ฉายที่ปอเนาะญีฮาด ยะหริ่ง ปัตตานี 19.30 – 21.30น.

วันอาทิตย์ที่ 20 มี.คป ฉายที่TK Park YALA 14.00 – 16.30น.

นอกจากนี้ยังได้มีการประสานงานเพื่อไปฉายที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ที่เชียงใหม่และที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

ขอบคุณภาพ และเนื้อหาส่วนหนึ่งจาก บีบีซีไทย – BBC Thai

Posted in EVENT, NEWS | Tagged , , ,

โรงเรียนรุ่งอรุณพัฒนายะหา จัดมหกรรมวิชาการศาสนา แหล่งการเรียนรู้สำหรับเด็ก

Posted on 0

กีดัม การิง   อาสาสมัครสำนักสื่อวาร์ตานี

 

วันที่ 26 – 27 มกราคม พ.ศ 2559 โรงเรียนรุ่งอรุณพัฒนา หมู่ 6 ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา งานมหกรรมวิชาการ โดยภายในงานมีการจัดซุ้มแหล่งเรียนรู้หลากหลาย อาทิเช่น ซุ้มอนุบาล, ซุ้มสังคม ศิลปะและมีซุ้มของชมรมศิษย์เก่าสานสัมพันธ์ (Ikram) และยังมีกิจกรรมภาคเวที อาทิเช่น บรรยายธรรมเป็นภาษามลายู, การขับร้องอนาซีดและมีการแสดงของเด็กนักเรียน

นอกจากนี้ยังมีการแข่งขันวิชาการ อาทิเช่น เล่าเรื่องจากภาพ, วาดภาพจากเรื่องที่กำหนด, จัดถาดแบบแห้ง, การตอบปัญหาวิทยาศาสตร์, การแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์, การตอบปัญหาอิสลามศึกษา, การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์, คัดลายมือ, การอ่านร้อยแก้ว, อ่านร้อยกรองและท่องจำอัล-กุรอ่าน เป็นต้น

นาย อดินันท์ สามะ ผู้อำนวยการโรงเรียนรุ่งอรุณพัฒนา กล่าวว่า “การจัดกิจกรรมมหกรรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจาก 12 โรงเรียนที่มีส่วนร่วมให้มีงานมหกรรมวิชาการในครั้งนี้ สำหรับจุดประสงค์หลักๆในการจัดมหกรรมวิชาการในครั้งนี้เพื่อจะได้มีความร่วมตัวโรงเรียนสร้างสานสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนด้วยกันให้มีความสามัคคีกันและสร้างความสัมพันธ์โรงเรียนเนื่องจากโรงเรียนที่มาร่วมมหกรรมในครั้งนี้มีมากกว่า 12 โรง อาทิเช่นโรงเรียนมาจากธารโต, สะบ้าย้อย, โคกโพธิ์, ในอำเภอเมืองและอำเภอยะหาที่มาร่วมงานกิจกรรมมหกรรมวิชาการในครั้งนี้” อดินันท์กล่าว

สำหรับ นาย บือราเฮง จูแซ ครูสอนศาสนาโรงเรียนเอกชน กล่าวว่า “งานจัดมหกรรมวิชาการครั้งนี้อยากเผยแพร่ให้เห็นว่าโรงเรียนมีการสอนตามหลักศาสนาอิสลามและการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อสร้างปลูกฝังจิตศรัทธาในเรื่องศาสนาอิสลามเพื่อไม่ให้สุ่มเสี่ยงในเรื่องของยาเสพติด เนื่องจากเด็กในตอนนี้มีความสุ่มเสี่ยงในเรื่องการดื่มน้ำกระท่อม ถ้าไม่เริ่มตอนนี้อนาคตข้างหน้าจะสุ่มเสี่ยงมากกว่านี้”

และนาย อุสมาน  อาบูบากา ผู้จัดการโรงเรียนรุ่งอรุณพัฒนา กล่าวว่า “ในสถานการณ์ตอนนี้เกี่ยวกับเศรษฐกิจที่บ้านเราส่งผลกระทบในการเรียนของเด็กๆ เช่นกัน แม้ ไม่ใช่ 100% มีเพียง 20% – 30% ก็ตาม”

นายอุสมาน ได้กล่าวอีกว่า “สำหรับผู้ปกครองอยากให้ลูกๆได้มาเรียนรู้ในเรื่องหลักคำสอนในเรื่องศาสนา ซึ่งในส่วนนี้ที่ทางโรงเรียนมีการสอนโดยยึดหลักการศาสนาเป็นแนวทางสำคัญไว้แล้ว” นายอุสมาน กล่าว

Posted in ARTICLE, EVENT

กลุ่มสื่อนักกิจกรรม อบรมเข้ม เพื่อสื่อสารในมุมมองของนักศึกษา

Posted on 0

กองบรรณาธิการสำนักสื่อวาร์ตานี

 

เมื่อวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา กลุ่มสื่อนักกิจกรรม Activists Media มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จัดอบรมความรู้ด้านการทำสารคดีและผลิตสื่อภายใต้ โครงการเสียงสะท้อนชายแดนใต้ ให้กับนักศึกษาที่สนใจด้านการสื่อสารเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติ การทำสารคดีเชิงข่าว เพื่อให้นักศึกษาสามารถทำสารคดี และสื่อสารกิจกรรมนักศึกษา ในพื้นที่ชายแดนใต้

นายวันฮากีม วรรณมาตร นักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ ชั้นปีที่ 4 บรรณาธิการกลุ่มสื่อกลุ่มสื่อนักกิจกรรม Activists Media กล่าวว่า “กลุ่มสื่อ Activists Media ได้มีการร่วมตัวตั้งแต่ปี 2555 ภายใต้ กลุ่มนักศึกษาเพื่อการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรมชายแดนใต้ หรือ kawan-kawan ซึ่งเป็นการร่วมตัวของนักศึกษาที่สนใจและมีใจรักในด้านการสื่อสาร และปัจจุบันทางกลุ่มได้มีการแยกตัวออกมาเพื่อจัดตั้งกลุ่มสื่อนักกิจกรรมอย่างเต็มรูปแบบเพื่อให้สร้างการสื่อสารกันระหว่างนักกิจกรรมกับบุคคลภายนอก เพื่อให้สังคมได้เข้าใจในกิจกรรมต่างที่นักศึกษาได้จัดทั้งในและนอกพื้นที่

สำหรับกิจกรรมนี้ ก็เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างนักสื่อสารรุ่นใหม่ ที่จะมาทำหน้าที่ในการสื่อสารกิจกรรมของนักศึกษาและร่วมตัวสร้างทีมสื่อในรั้วมหาวิทยาลัยต่อไป” นายวันฮากีม กล่าวทิ้งท้าย

นาย มะตามีซี สาแม ผู้สื่อข่าววิดีโอ จากสำนักสื่อวาร์ตานี ในฐานะ ทีมวิทยากร กล่าวว่า “การฝึกอบรมในครั้งนี้ ทางทีมวิทยากรได้ฝึกให้ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้ การถ่ายภาพเคลื่อนไหวเบื้องต้น และการตัดต่อเบื้องต้น การสร้างวิดีโอเชิงข่าว ทั้งนี้เป็นหลักสูตรเข้มข้นมาก ใช้เวลา 2 วันเต็ม โดยเริ่มตั้งแต่ 09.00 เช้าถึง 24.00 น และในวันที่2 ได้ฝึกให้ผู้เข้าร่วมลงพื้นที่ปฏิบัติจริงในช่วงเช้าและช่วงบ่ายเป็นการตัดต่อจริง จากนั้นเป็นช่วงนำเสนอ”

นาย มะตามีซี กล่าวอีกว่า “สำหรับผู้เข้าร่วมนั้น ได้เห็นพัฒนาการในระดับที่ดี ซึ่งผู้เข้าร่วมสามารถปฏิบัติได้จริง และมีผลงานที่เป็นของตัวเองเพื่อนำเสนอต่อสาธารณะต่อไป

นอกจากนี้ ทีมวิทยากรจากสำนักสื่อวาร์ตานีได้ถ่ายทอดความรู้เบื้องต้นในการทำข่าวและหลักการสื่อสารรวมถึงการจับประเด็นข่าวเบื้องต้นอีกด้วย” นาย มะตามีซี กล่าวทิ้งท้าย

ขอบคุณภาพจาก : กลุ่มสื่อนักกิจกรรม Activists Media

Posted in ARTICLE, EVENT, NEWS | Tagged , ,

Innovating advocacy for truth and justice in Aceh

Posted on 0

Mark van Embden Andres

 

Transitional justice processes in Aceh are deadlocked, despite strong demands from victims. Elva and ACSTF will appeal to citizens within an innovative advocacy campaign, breaking the silence with a citizen’s appeal needed for tangible progress.

Which sub-theme question will you be answering and how? Refer to manual for the sub-theme questions:Elva and the Acehnese Civil Society Task Force (ACSTF) will set up an innovative advocacy platform designed to give victims of past violence and human rights violations a greater voice to lobby for concrete actions on transitional justice. Truth, justice and reconciliation will be promoted through high-quality citizen polling and a series of video testimonials. Recognizing their growing role in (future) policy making processes, the project will have a particular emphasis on engaging youth.

Describe the problem that your idea/project wants to address.: Originally foreseen Truth and Reconciliation Committees (TRC) have never materialized, despite strong demands by civil society, particularly victims and their families. This is partly due to prevailing societal taboos and misinformation within societal and political discourse. Previous campaigns by civil society focused on traditional forms of engagement of local policy makers, but have fallen short of galvanizing the broad societal support needed to enable concrete policy changes.

How does your idea/project engage local, regional or national governments as a means of increasing citizen engagement and/or government responsiveness?: ACSTF works with a coalition of key CSOs, incl. Kontras, Human Rights NGO Coalition, ALA, Flower, RPUK and Paska. These already have excellent working relationships with victim communities. Government will also be involved at the local legislative and judicial level. As transitional justice is a pressing issue throughout Indonesia, the campaign will serve as an example to other communities. Hence, national government, in particular parliament, will also be engaged.

How does your idea/concept engage with gender equality and/or the rights of disadvantaged groups?:This approach is aimed to engage every citizen, especially victims during conflicts in Aceh. Victims are very often women and disadvantaged groups of people. In traditional activities by ACSTF and its partners, women and disadvantaged groups already play a thoroughly important role. As such, they will continue to do so during this project.

 

Rujuk : Global Innovation Competition 2016
http://ideas.makingallvoicescount.org/a/dtd/Innovating-advocacy-for-truth-and-justice-in-Aceh/142493-26650

 

Posted in EVENT, POLITICS, World | Tagged , , , , ,

WARTANI ยกระดับองค์กรสื่อ เรียนรู้งานที่อาเจะห์ หวังเป็นส่วนหนึ่งเพื่อสันติภาพปาตานี

Posted on 0

กองบรรณาธิการ สำนักสื่อวาร์ตานี

 

เมื่อวันที่ 3 ก.ย.58 หนังสือพิมพ์รายวัน “ซือรัมบี อินโดนีเซีย (Serambi Indinesia)” เผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับการมาเรียนรู้งานของตัวแทนสำนักสื่อวาร์ตานีผ่านหนังสือพิมพ์ดัง ฉบับที่ 9,365 ปีที่ 27 ฉบับวันพฤหัส ที่ 3 กันยายน 2558 หน้าที่ 16  โดยในเนื้อหาข่าวกล่าวว่า  “เมื่อวันที่ 2 ก.ย.58 สองนักกิจกรรมเพื่อสังคมปาตานี (ประเทศไทย)  อิสมาอีล ฮายีแวจิ และมะตามีซี สาแม มอบเกียรติบัตรเพื่อขอบคุณให้กับ  ฮัจยีซัมซุล กอฮาร์   ผู้อำนวยการใหญ่ หนังสือพิมพ์รายวัน “ซือรัมบี อินโดนีเซีย”   (Haji Sjamsul  Kahar  / Pemimpin Umum Harian Serambi Indonesia) หลังจากมาเรียนรู้งานตลอดระยะเวลา 1 เดือน โดยมี บุคอรี เอ็ม อาลี เลขานุการ บรรณาธิการบริหาร (Bukhari  M Ali  /Sekretaris Redaksi) และยูวันด้า จามาล เลขาธิการใหญ่ ACSTF  ( Juanda  Djamal  / Secretary General  Acehness Civil Society Task Force)  ในฐานะที่เป็นผู้อำนวยความสะดวก ร่วมเป็นสักขีพยานในครั้งนี้ด้วย”   ข่าวเขียนโดย โยเซฟ อัฟรีซาล  ( Yosep  Afrizal)

ทั้งนี้กิจกรรมการเรียนรู้งานโดยตัวแทนสำนักสื่อวาร์ตานี เริ่มตั้งแต่วันที่ 9 ส.ค.- 2 ก.ย.58 ตลอดทั้งหลักสูตรจะเริ่มเรียนรู้ตั้งแต่ภาคทฤษฎีจนถึงภาคปฏิบัติโดยจะใช้ภาษาอินโดนีเซียในการสื่อสาร

รายวิชาตามกำหนดการเรียนรู้งานมีดังนี้

1.ระบบและขั้นตอนการทำงานของทีมบรรณาการและทีมข่าว ตั้งแต่โครงสร้างบุคลากรจนถึงขั้นตอนการทำงาน

2.ระบบการจัดทำหนังสือพิมพ์รายวัน โดยใช้เครื่องพิมพ์ที่มีความเร็วสูงถึง 17,500 ฉบับ ต่อ 1 ชั่วโมง รวมทั้งการวางแผนการตลาด

3.ระบบและขั้นตอนการจัดทำโฆษณาผ่านสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์

4.ระบบการจัดทำทีวีออนไลน์ที่มีคุณภาพสูง ระดับ Full HD

5.การจัดทำแผนผังรายการวิทยุชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของสังคมทุกระดับชั้น

6.การบริหารบุคลากรและทรัพยากรมนุษย์โดยรวมตามมาตราฐานสากล

7.การจัดหาทุนและจัดการงบประมาณเพื่อสังคม

ทั้งนี้ยังสามารถสร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนการทำงานกับองค์กรสื่อต่างๆในพื้นที่ที่เคยมีบทบาทในช่วงเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบจนได้รับสันติภาพ ทั้งสื่อกระแสหลักและสื่อทางเลือก เป็นต้น

——————————————————

ติดตามสำนักสื่อวาร์ตานี ได้ที่
Website : http://wartani.com
Facebook : https://www.facebook.com/wartanimap
Twitter : http:[email protected]_News
Google Plus : http://gplus.to/wartani.com
Youtube : http://www.youtube.com/wartani.com

Posted in EVENT, NEWS | Tagged , , ,

กำหนดการ กิจกกรรมถอดบทเรียน : โครงการฝึกปฏบัติงานนักผลิตสื่อเพื่อสันติภาพ (Wartani Grassroots Media – WGM-INTernship)

Posted on 0

กองบรรณาธิการ สำนักสื่อวาร์ตานี

 

กำหนดการ : กิจกรรมถอดบทเรียน

โครงการฝึกปฏิบัติงานนักผลิตสื่อเพื่อสันติภาพ ช่วงชั้นที่ 4 รุ่นที่ 1

(Wartani Grassroots Media – WGM Internship)

ระหว่างวันที่ 26-27 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ณ หอประชุมวันมูฮำหมัดนอร์ มะทา สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา (หลังเก่า)

 

วันศุกรที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2558
เวลา กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
09.00 – 09.30 น. ตัวแทนแต่ละองค์กร (องค์กรที่ร่วมรับนักศึกษาฝึกงาน) เดินทางมาถึง + ลงทะเบียน ตัวแทนแต่ละองค์กร
09.30 – 09.50 น. กล่าวต้อนรับ โดย คุณฮาบีบ กูนาประธาน โครงการฝึกปฎิบัติงานนักผลิตสื่อเพื่อสันติภาพ ช่วงชั้นที่ 4 รุ่นที่ 1(Wartani Grassroots Media – WGM Internship) ตัวแทนแต่ละองค์กร
09.50 – 10.10 น. กล่าวโอวาท โดย คุณเรืองรวี พิชัยกุลผู้ประสานงานโครงการอวุโส มูลนิธิเอเชีย (The Asia Foundation) ตัวแทนแต่ละองค์กร
10.10 – 10.20 น. กล่าวเปิดพิธีโดย คุณอัมรี เดย์ผู้อำนวยการ กองพัฒนาบุคลากรและเครือข่าย สำนักสื่อวาร์ตานี ตัวแทนแต่ละองค์กร
10.20 – 10.40 น. กล่าวชี้แจงถึงวัตถุประสงค์กิจกรรม โดย คุณอิสมาอีล ฮายีแวจิเจ้าหน้าที่บริหาร โครงการฝึกปฎิบัติงานนักผลิตสื่อเพื่อสันติภาพ ตัวแทนแต่ละองค์กร
10.40 – 10.55 น. พักสมอง ตัวแทนแต่ละองค์กร
10.55 – 11.10 น. กิจกรรมละลายพฤติกรรม โดย กระบวนกร จาก YICE Group ตัวแทนแต่ละองค์กร
11.10 – 12.10 น. กิจกรรมถอดบทเรียน โดย กระบวนกร จาก YICE Group ตัวแทนแต่ละองค์กร
12.10 – 13.30 น. พักละหมาดวันศุกร์ ตัวแทนแต่ละองค์กร
13.30 – 14.30 น. กิจกรรมถอดบทเรียน (ต่อ) โดย กระบวนกร จาก YICE Group ตัวแทนแต่ละองค์กร
14.30 – 15.10 น. สรุปสิ่งที่ได้รับ ตัวแทนแต่ละองค์กร
15.10 – 15.30 น. มอบหนังสือขอบคุณให้กับองค์กรต่างๆ + ตัวแทนแต่ละองค์กร แยกย้ายเดินทางกลับบ้าน ตัวแทนแต่ละองค์กร
15.30 – 16.00 น. นักศึกษาเดินทางมาถึง + ลงทะเบียน นักศึกษา
16.00 – 16.20 น. กล่าวต้อนรับ โดย คุณฮาบีบ กูนาประธาน โครงการฝึกปฎิบัติงานนักผลิตสื่อเพื่อสันติภาพ ช่วงชั้นที่ 4 รุ่นที่ 1(Wartani Grassroots Media – WGM Internship) นักศึกษา
16.20 – 16.40 น. กล่าวโอวาท โดย คุณรอมซี ดอฆอผู้ช่วยเจ้าหน้าที่โครงการ มูลนิธิเอเชีย นักศึกษา
16.40 – 17.00 น. กล่าวชี้แจงถึงวัตถุประสงค์กิจกรรม โดย คุณอิสมาอีล ฮายีแวจิเจ้าหน้าที่บริหาร โครงการฝึกปฏิบัติงานนักผลิตสื่อเพื่อสันติภาพ นักศึกษา
17.00 – 19.30 น. Break + รับประทานอาหารร่วมกัน (เปิดบวช) + ละหมาดมัฆริบ นักศึกษา + ทีมงาน
19.30 – 20.30 น. ละหมาดอีชา + ละหมาดตารอเวะห์ นักศึกษา + ทีมงาน
20.30 – 20.45 น. กิจกรรมละลายพฤติกรรม โดย กระบวนกร จาก YICE Group นักศึกษา
20.45 – 21.45 น. กิจกรรมถอดบทเรียน โดย กระบวนกร จาก YICE Group นักศึกษา
21.45 – 22.00 น. Coffee Break นักศึกษา
22.00 – 23.00 น. กิจกรรมถอดบทเรียน (ต่อ) โดย กระบวนกร จาก YICE Group นักศึกษา
23.00 น. แยกย้ายกันพักผ่อน นักศึกษา + ทีมงาน
วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2558
เวลา กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
03.00 – 03.30 น. รับประทานอาหารร่วมกัน (กินข้าวก่อนบวชของอีกวัน) นักศึกษา + ทีมงาน
03.30 – 05.30 น. Break + ละหมาดซูนัตตาฮัจยุด (ยามค่ำ) + ละหมาดศุบฮี นักศึกษา + ทีมงาน
05.30 – 09.00 น. พักผ่อน นักศึกษา
09.00 – 09.15 น. กิจกรรมละลายพฤติกรรม โดย กระบวนกร จาก YICE Group นักศึกษา
09.15 – 09.55 น. สรุปสิ่งที่ได้รับ นักศึกษา
09.55 – 10.10 น. พักสมอง นักศึกษา
10.10 – 10.25 น. กิจกรรมละลายพฤติกรรม โดย กระบวนกร จาก YICE Group นักศึกษา
10.25 – 11.25 น. ฉายผลงานนักศึกษา ให้ทุกคนได้รับชม นักศึกษา + ทีมงาน
11.25 – 11.55 น. ออกแบบการทำงานในอนาคตร่วมกันระหว่างนักศึกษา WGM และทีมงานสำนักสื่อวาร์ตานี นักศึกษา + ทีมงาน
11.55 – 12.30 น. มอบประกาศนียบัตรให้กับนักศึกษาที่ผ่านการฝึกงาน นักศึกษา
12.30 น. แยกย้ายกันกลับบ้าน

-:หมายเหตุ กำหนดการและสถานที่อาจมีการเปลี่ยนตามสถานการณ์และความจำเป็น

 

——————————————————

ติดตามสำนักสื่อวาร์ตานี ได้ที่
Website : http://wartani.com
Facebook : https://www.facebook.com/wartanimap
Twitter : http:[email protected]_News
Google Plus : http://gplus.to/wartani.com
Youtube : http://www.youtube.com/WARTANImedia

Posted in ARTICLE, EVENT | Tagged , ,

แผ่นพับประชาสัมพันธ์องค์กร – สมาคมสตรีจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อสันติภาพ (PERWANI)

Posted on 0

ออกแบบกราฟิกโดย : อาร์กอม บือแน รหัสนักศึกษา WGM141004
นักศึกษาโครงการฝึกปฏิบัติงานนักผลิตสื่อเพื่อสันติภาพ
Wartani Grassroots Media – Internship

 

11407072_999589770081616_2983520223397073090_n

 

 

1888698_999589810081612_5157501618916831552_n

 

 

 

——————————————————

ติดตามสำนักสื่อวาร์ตานี ได้ที่
Website : http://wartani.com
Facebook : https://www.facebook.com/wartanimap
Twitter : http:[email protected]_News
Google Plus : http://gplus.to/wartani.com
Youtube : http://www.youtube.com/wartani.com

Posted in EVENT | Tagged , , ,

แผ่นพับประชาสัมพันธ์องค์กร 2 ภาษา – ศูนย์วัฒนธรรมสลาตัน (BUMI)

Posted on 0

ออกแบบกราฟิกโดย : อาร์กอม บือแน รหัสนักศึกษา WGM141004
นักศึกษาโครงการฝึกปฏิบัติงานนักผลิตสื่อเพื่อสันติภาพ
Wartani Grassroots Media – Internship

11429638_1000278286679431_687981598_n

P-แผ่นพับประชาสัมพันธ์

 

 

11421572_1000278290012764_381137175_n

P-แผ่นพับประชาสัมพันธ์1

 

 

 

 

——————————————————

ติดตามสำนักสื่อวาร์ตานี ได้ที่
Website : http://wartani.com
Facebook : https://www.facebook.com/wartanimap
Twitter : http:[email protected]_News
Google Plus : http://gplus.to/wartani.com
Youtube : http://www.youtube.com/wartani.com

Posted in EVENT | Tagged , , , ,